Schola "PoŠuKov" Pozořice

ÚVOD

VZKAZNÍK

KONTAKT

FACEBOOK

PÍSNIČKY

ABBA OTČE

AJ, DNES V BETLÉMĚ

AJ, RADOST VELIKOU

ALELUJA

ALFA I OMEGA

ANDĚLÉ NADE MNOU BDÍ

APOŠTOLSKÁ

AŤ JSOU TI PŘÍJEMNÁ

AŤ POŽEHNÁN JE BŮH

AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ

AVE CRUX

AVE MARIA

AVE, AVE

AŽ NA KŘÍŽ

BIM BAM

BLESS THE LORD MY SOUL

BLÍZKO JE PÁN

BOŽE OTČE NA NEBI

BOŽE, OTČE

BOŽÍ BERÁNKU

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

BŮH JE

BŮH JE SÍLA MÁ

BŮH JE ZÁŠTITA MÁ

BYL JSI TAM

BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ

ČENSTOCHOVSKÁ HYMNA

ČERVÍČKU JÁKOBŮV

ČISTÁ JAK STUDÁNKA

ČTYŘI ADVENTNÍ SVÍCE

DÁVÁM TI, PANE

DÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁCNOU

DEJ CHLÉB, VÍNO NA OLTÁŘ

DENVERSKÁ HYMNA

DÍKY

DÍKY ZA TVŮJ KŘÍŽ

DIVNÉ TO VĚCI

DLOUHO JIŽ

DNES JDU K TOBĚ

DO STÍNU KŘÍDEL TVÝCH

DO TVÝCH STAROSTÍ

DOBROŘEČ, DUŠE MÁ, HOSPODINU

DUCH A NEVĚSTA

DUCHU SVATÝ, PŘIJĎ

EFFATHA

EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE

EMANUEL

EUCHARISTIA

EXODUS

FATHER

HALELUJA, SPASENÍ

HALELUJA, VŠICHNI ZPÍVAJÍ

HLE, HLE TÁMHLE V BETLÉMĚ

HLEDÁM VÁS

HODEN JE BERÁNEK

HOSANA

HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ

HOSPODIN KRALUJE

HOSPODINE, PANE NÁŠ-Oboroh

HOSPODINE, PANE NÁŠ

HOSPODINE, PROSÍM NADE MNOU SE SMILUJ

CHCI JÍT ZA TEBOU

CHCI OSLAVOVAT SVÉHO PÁNA

CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ

CHLEBA A VÍNO NESEME

CHTÍC ABY SPAL

CHVÁLÍM A VZÝVÁM

CHVÁLÍM TEBE, PANE MŮJ

CHVALTE HOSPODINA

CHVALTE HOSPODINA Z NEBES

CHVALTE PÁNA

CHVALTE SLUŽEBNÍCI

CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ

CHVÁLU VZDEJTE, VYZPÍVEJTE

IMMANUEL

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU

JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM

JÁ SVOU VÍRU V TEBE NEZTRÁCÍM

JAK DOBRÉ JE

JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO

JAKÁPAK TO ZVĚST

JDU S DŮVĚROU

JE DOKONÁNO

JE KRÁSNÉ BÝT BOŽÍM DÍTĚTEM

JE STÁLE PŘÍTOMNÁ

JEN TY, PANE MŮJ

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE

JEŽÍŠ JE MÁ SKÁLA

JEŽÍŠ JE PÁN PÁNŮ

JEŽÍŠ, JEŽÍŠ JE PÁN

JEŽÍŠ, NEJKRÁSNĚJŠÍ

JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM

JEŽÍŠI, MŮJ PANE, TY JSI KRÁLŮ KRÁL

JEŽÍŠI, TY JSI CHLÉB ŽIVÝ

JEŽÍŠI, TY JSI MŮJ PÁN

JEŽÍŠI, UKŘIŽOVANÝ

JSEM VŠECHNO, CO NEMÁŠ

JSME DĚTI TVÉ

JSME TVŮJ LID

JUBILATE DEO

JUFE 2007

K PÁNU RUCE POZVEDÁM

KAŽDÝ DEN

KDE SE KŘESŤANÉ

KDYBY BŮH BYL JEDEN Z NÁS

KDYBY NÁS BŮH NEMĚL RÁD

KÉŽ SE V NAŠICH DOMECH TANČÍ

KLOKOTSKÁ HYMNA

KOLÍNSKÁ HYMNA

KRÁL

KRÁLI, MILOST NÁM DEJ

KRISTE NÁŠ, VČERA I DNES

LÁSKA KRISTOVA

LÁSKY HRAD

LAUDATE OMNES GENTES

LAUDATO SII

LIDÉ VŠECH NÁRODŮ TLESKEJTE V DLANĚ

MÁ SÍLO

MANILSKÁ HYMNA

MARIA

MARIA-vánoční

MÁŠ V DUŠI PÍSEŇ

MÉ DLANĚ ZVEDNUTÉ

MĚL BYCH MÍT BÍLOU HŮL

MNOHEM DŘÍV NEŽ JÁ TEBE, PANE

MOJŽÍŠ

MOU CESTU V RUKOU MÁŠ

MOU DOBROU ZPRÁVU HLÁSEJ

MŮJ BŮH DÁVÁ MI LÁSKU

MŮJ BŮH JE MŮJ ŠTÍT

MŮJ KRÁLI, MÁ SPÁSO

MUŽ MOUDRÝ

MY JSME ZDE

NA CESTU S NÁMI VYJDI, PANE

NA HLUBINU ZAJEĎ

NA KOLENOU

NÁDHERNÝ

NÁM, PANE, DAL JSI SLOVO SVÉ

NAPLŇ, PANE

NAPLŇUJ MNE DUCHEM SVÝM

NARODIL SE BOŽÍ SYN

NARODIL SE KRISTUS PÁN

NÁŠ BŮH JE SKVĚLÝ BŮH

NEBOJTE SE

NEDĚLNÍ CHVALOZPĚV

NESEM VÁM NOVINY

NESEME NA STŮL

NESEME, PANE, CHLÉB A VÍNO

NYNÍ POKLOŇME SE PŘED KRÁLEM

O MILOSTI

Ó, PANE, OTEVŘI MÉ RTY

ON JE PÁN

OSLAVUJME HOSPODINA

OTAZNÍKY

OTČE CHVÁLÍM

OTČE MŮJ DRAHÝ

OTČE NÁŠ NEBESKÝ

OTEVŘETE BRÁNY HRADEB KAMENNÝCH

OTEVŘI, PANE, ÚSTA MÁ

OTEVŘME PÍSMO

OTEVŘTE BRÁNY VYKUPITELI

OTVÍREJ NAŠEMU PÁNU

PAMPELIŠKY

PÁN DÁ POŽEHNÁNÍ

PANE BOŽE, PŘIJĎ K NÁM

PANE MILOSTIVÝ

PANE, CO JSEM PŘED TEBOU

PANE, PŘIJĎ

PANE, PŘIJĎ V MOCI A SLÁVĚ

PANE, TY JSI HODEN

PÁNU AŤ ZNÍ PÍSEŇ CHVAL

PÁNŮ PÁN

PÁSLI OVCE VALAŠI

PASTÝŘI

PÍSEŇ SPASENÝCH

POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS

POJĎ KE MNĚ BLÍŽ

POJĎ, TEĎ JE TEN ČAS JEJ CHVÁLIT

POJĎME DÍKY VZDÁVAT

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI

POKOJ VÁM

POŽEHNANÝ

POŽEHNANÝ JSI, BOŽE

PRÁVĚ TEĎ

PROČ JEN MLČÍŠ, PANE?!

PROSBA K DUCHU SVATÉMU

PŘICHÁZÍ NÁŠ PÁN

PŘICHÁZÍ ZA NÁMI PÁN

PŘIJĎ JIŽ

PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, K NÁM

PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, MY TĚ ZVEME

PŘIJĎ, PANE, DO NAŠICH SRDCÍ

PŘIJĎ, PŘIJĎ DUCHU BOŽÍ

PŘIJMI, PANE

PŘINÁŠÍME CHLÉB

PŘIŠLI JSME SE MU POKLONIT

PŘIŠLI JSME TĚ VZÝVAT

PŘIZNEJ PÁNU JEHO MOC A ČEST

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

PŮJDEŠ-LI POUŠTÍ

PŮLNOČNÍ

RADOST NESEME VÁM

RADUJTE SE V PÁNU

RÁJEM

ROZDÁVEJME LÁSKU SVOU

ROZSÉVAČ

ROZTÁHNI KŘÍDLA A LEŤ

ROZŽÍHÁ

ŘEKA RADOSTI

ŘEKNI SVĚTU

ŘÍMSKÁ HYMNA

S NÁMI JE BŮH

SAY HALELUJA

SHALOM MARIA

SHLÉDNI DNES, PROSÍME

SKRZE NĚJ

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU

SLÁVA, JEŽÍŠ JE PÁN

SLÁVA, NÁŠ PÁN JE ŽIV!

SLUNCE

SLUNCE KRISTOVY LÁSKY

SLYŠELI JSME V BETLÉMĚ

SLYŠÍM

SLYŠTE, SLYŠTE

SPÁSO MÁ

SPÍ V JESLIČKÁCH

SPOJ NÁS V JEDNO, PANE

SRDCE ČISTÉ

STUDNA

SURREXIT DOMINUS VERE

SVATEBNÍ ŽALM

SVATÝ, SVATÝ

SVĚTLO SVĚTA

SVORNI JSME

SVÝ KROKY ROZEZPÍVEJ

SYN BOŽÍ SE NÁM NARODIL

TÁBORSKÁ HYMNA

TADY A TEĎ

TADY U TVÝCH NOHOU

TAJEMSTVÍ

TAK, JAK JSI SLÍBIL

TEĎ SKRYJME SE V PÁNU

TICHÁ NOC

TLESKEJTE RUKAMA VÍC

TOBĚ PATŘÍ CHVÁLA

TOBĚ, KRÁLI, TOUŽÍM

TOBĚ, PANE, KRÁLI NÁŠ

TORONTSKÁ HYMNA

TOTO JE DEN

TOUŽÍM S TEBOU BÝT

TVÁ KREV

TVÉ SRDCE CHCI MÍT

TVÉ SVĚTLO

TVÉ SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ

TVÉ TĚLO, PANE, PŘIJÍMÁM

TVÍ JSME MY

TVOJE JMÉNO VYZNÁVÁM

TVŮJ PÁN

TVŮJ PLAMEN

TY JSI KRÁL

TY JSI NEJ

TY JSI Z NEBE SESTOUPIL

TY SÁM

TYS MŮJ SKALNÍ ŠTÍT

TYS ZA NÁS ŠEL

UBI CARITAS

ÚŽASNÁ LÁSKA

V HORKU STÍNEM

V HOSPODINOVÝCH RUKOU JE PRÁVO

V TEN DEN KDY PÁN

VÁNOČNÍ UKOLÉBAVKA

VDĚČNOST

VEĎ MĚ CESTOU

VENIMUS ADORARE EUM

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY

VEZMI SVŮJ KŘÍŽ

VOLÁM HALELUJA

VONDRÁŠI, MATÓŠI

VŠE, CO MOHU DÁT, JE CHVÁLA

VŠICHNI JAKO OVCE

VŠICHNI JSME JEDNO TĚLO

VYVYŠUJI TEBE, PANE

VZÁCNÝ JSI

VZDEJ DÍK

VZDEJME ČEST BOHU

VZDEJME PÁNU DÍKY

VZÝVÁM A SLAVÍM TVÉ JMÉNO

VZÝVÁM SVATÉ JMÉNO TVÉ

WAIT FOR THE LORD

Z BETLÉMA SE OZÝVÁ

Z JEDNÉ STRANY CHVOJKA

Z VĚŽÍ

ZÁŘ TVÁŘE TVÉ

ZDE JSEM

ZPÍVAT PÍSEŇ LÁSKY SMÍM

ZPÍVEJ

ZPÍVEJ ALELUJA

ZTIŠENÍM SE SLUŠÍ TEBE CHVÁLIT

ZŮSTAŇ MI BLÍZKO

ZVĚSTUJ DÁL BOŽÍ LÁSKU

ŽALM 008

ŽALM 029

ŽALM 059

ŽALM 107

ŽALM 117

ŽALM 141

ŽALM - SVATEBNÍ

ŽĎÁRSKÁ HYMNA

Schola Pošukov - uskupení mladých z "Pošukova" s dlouholetou tradicí.

Celkově je nás několik desítek, ale na zkoušky se obvykle scházíme v množství, které někdy nedosahuje ani počtu prstů na rukou.
Zpíváme o pátečních mších, některé nedělní, případně další svátky nebo u jiných příležitostí jako svatby, pohřby, nebo i jen tak ;+)...


S BOŽÍM POŽEHNÁNÍM
Schola PoŠuKov


Jsme také na FACEBOOKu!
TOPlist